86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Fællesskab - for store og små

Nyheder

Minecraft i matematikundervisningen

Minecraft i matematikundervisningen

Opgave: Hver elev laver et spejlingsområde og tegner et mønster der skal spejles. Herefter er der 20 spejlingsområder som alle elever skal igennem. Når en elev har lavet en spejling tager eleven et billede af spejlingen og gemmer billedet i portefolio. Når eleven har...

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport

På skolens generalforsamling fremlægger den tilsynsførende tilsynsrapporten for det afsluttede skoleår, i denne omgang skoleåret 2016/2017. Du kan se Arne Pedersens rapport under menupunktet Fakta, og vælge Tilsynsrapport 2016. God læselyst!

Motorik tak

Et vigtigt indsatsområde for os er Motorik. Motorikundervisningen i 0., 1. og 2. klasse understøtter undervisningen generelt og stimulerer børnene.

Vidste du:

C. la Cours Skole er en fri skole med selvforvaltning samt en kort og hurtig beslutningsvej.
Vi er en holdningsskole med en solid indstilling til god og grundig, fagligt funderet undervisning.

Fælles oplevelser

På en skole er det vigtigt, at der er arrangementer, der løfter os sammen over hverdagen. Fælles oplevelser giver fællesskab.

10'ende klasse

Vi har en særlig 10. klasse-struktur, som er et fremragende tilbud til de elever, der gerne vil vokse og modne sig lidt mere

Trivsel

Alle har et ansvar for aktivt at medvirke til en god trivsel ved at være venlige, vise hensyn og omtanke.

Vil I høre mere?

Send os en mail med jeres kontaktinformationer, eller ring til os på 86 42 90 23. Så sender vi informationsmaterialer og indmeldelsesskemaer til jer.

Nyheder fra vores Facebook